Bekkenbodempijn op de juiste manier behandelen

De bekkenbodem bestaat uit bindweefsel en spieren. Het is het onderste gedeelte van het bekken, met onder andere de plasbuis, de anus en vagina. De bekkenbodem is dus van groot belang voor het ophouden van urine en ontlasting. De bekkenbodem vangt ook de druk op die ontstaat door bijvoorbeeld te lachen, te bewegen of te niezen. Ervaart u klachten aan het bekkenbodem? Dan is dit erg hinderlijk. Klachten kunnen onder andere zijn, het niet meer kunnen ophouden van ontlasting en urine of pijn tijden het vrijen.

fcu_def-01

Een bekkenbodem behandeling bij Fysio Centrum Utrecht

Over klachten met de bekkenbodem wordt lang niet altijd open gepraat. Dit heeft mede te maken met bepaalde klachten, zoals het niet kunnen ophouden van urine of ontlasting. Bij Fysio Centrum Utrecht bent u in goede handen. Wij behandelen u niet als een nummer, maar als mens die serieus genomen wil worden. Naast een professionele behandeling, zijn wij ook een luisterend oor. We stellen een professioneel behandelplan op, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen en werken samen met u naar uw herstel toe.

Zoekt een behandeling voor bekkenbodemklachten?

Omdat bekkenbodemklachten zeer hinderlijk kunnen zijn en u hierdoor zelfs sociaal geïsoleerd kunt raken, is een goede behandeling noodzakelijk. Hiervoor kunt u bij een bekkenfysiotherapeut terecht. Als u moeite heeft om de bekkenbodemspieren onder controle te krijgen, dan is elektrostimulatie of biofeeback door middel van EMG de oplossing. De therapeut zal u ook trainingen en oefeningen aanleren, zodat u in het dagelijks leven veel beter met bekkenbodemklachten kunt omgaan. Een blaastraining, oefentherapie voor spierfunctieverbetering en ontspanningsoefeningen zullen uw klachten aanzienlijk doen afnemen.

Maak een afspraak of neem contact met ons op